Podsumowanie działalności rocznej

Podsumowanie roku 2014

W minionym roku Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” liczył 75 zawodników, w wieku 6-19 lat. Klub brał udział w ponad 20 imprezach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej jak i światowej, gdzie zdobyli ponad 120 medali. •  Najważniejsze osiągnięcia...

czytaj dalej

Podsumowanie roku 2013

Miniony rok był dla Klubu bardzo pracowity. Zawodnicy uczestniczyli w około 25 imprezach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim jak i światowym: •  Mistrzostwa Polski 16-latków w Gliwicach na 25m basenie (5 złotych – Dominika Sztandera); • ...

czytaj dalej

Podsumowanie roku 2012

Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” w 2012 roku liczył 75 zawodników – członków klubu – w wieku od 7 do 19 lat. Celem jego działalności jest umożliwienie dzieciom uzdolnionym sportowo udziału w zorganizowanych zajęciach treningowych, w zawodach sportowych oraz...

czytaj dalej
Strona 2 z 212